• info@ak100mat.com
Davutpaşa Cad. Emintaş Davutpaşa Matbaacılar Sitesi

No:101/222 Topkapı / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel. +90 212 576 62 04

Fax. +90 212 576 62 05

Serigraf Mürekkepleri

  • Home
  • Serigraf Mürekkepleri

Serigraf Mürekkepleri

SERİGRAF MÜREKKEPLERİ
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ RENKLER
PARLAKLIK ELASTİKİYET KURUMA KOKU KİMYASAL DAYANIKLILIK BLOKLAŞMA DİRENCİ PROSES RENKLER SPOT RENKLER
Solvent Bazlı MAXIMA SERİ MX mükemmel yüksek hızlı az yüksek çok iyi Transparan ve örtücü olarak hazırlanmış geniş renk paleti, mükemmel baskı ve kuruma özelliklerinde, üstün yapışma özelliğinde, sistemdeki solventin buharlaşmasıyla (evaporasyon) kuruyan, ışık dayanıklılığı yüksek, serigrafi mürekkep serileridir. Istendiği taktirde tüm renkler mat olarak da üretilebilir.
SE SERİ SE mükemmel normal normal normal normal normal
SF SERİ SF mükemmel yüksek hızlı az yüksek çok iyi SF Seri serigrafi mürekkepleri en üstün yapışma ve direnç gerektiren işler için geliştirilmiştir. Çift bileşikli epoxy bazlı olan bu sistem çok parlak ve dayanıklı baskılar elde etmek için kullanılır.
UV Sistem US SERİ US mükemmel yüksek hızlı az yüksek çok iyi US seri iyi bir akışkanlık ve kuruma özelliğine sahiptir. Tüm baskı hızlarında çalışabilmektedir. Serigrafi sistemine uygun farklı tüm elek tipleri ile çalışabilmektedir.
Su Bazlı SS SERİ SS mükemmel yüksek hızlı az yüksek çok iyi Baskıya hazır su bazlı serigrafi mürekkep serisidir. Düşük sıcaklıklarda çok hızlı kuruma özelliği vardır. Baskıda kullanılan eleğin su bazlı sisteme uygun olmasına dikkat edilmelidir.
SERİGRAF TİNERLERİ
120 numara ipek elek ile baskı seviyesine getirmek için yaklaşık %10-20 oranında inceltici kullanılır. Bu oran elek numarasına göre değişmektedir. Kullanılacak tiner tipi mürekkebin yapısına ve baskı şartlarına göre belirlenir.
Solvent Bazlı   UV Su Bazlı
MX SERİ SE SERİ SF SERİ US SERİ SS SERİ
HIZLI TİNER MX-7925 SE-9925 SS-9925  Hızlandırıcı Tiner çok hızlı otomatik makinalarda ve soğuk ortamlarda kurumanın istenen süreden daha uzun sürdüğü durumlarda kullanılabilir.
NORMAL TİNER MX-7935 SE-9935 Normal şartlar için Normal Tiner kullanılmalıdır.
YAVAŞLATICI TİNER MX-7945 SE-9945 SS-9945 Çok sıcak havalarda Yavaşlatıcı Tiner gerekebilir.
PİSTOLE TİNERİ MX-7955 SE-9955 Pistole uygulamaları için Pistole Tineri kullanılır.
TİNER  SF-9900 US-9900 SF seri için ağırlıkça 2 birim mürekkep / 1 birim sertleştirici (SF0421) karıştırılır, karışımın eleğe göre viskozitesi SF-9900 tineri ile ayarlanmalı, sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır.
US seri baskıya uygun bir viskozite özellikliğine sahiptir. Eleğe göre viskozitesi US-9900 tineri ile ayarlanmalı, sistemde başka bir solvent kullanılmamalıdır.
ELEK TEMİZLEME SOLVENTİ MX-7909 SE-9909 Baskı sonrası eleğin tam temizliğinin sağlanması amacıyla kullanılır. Baskıdan sonra kalıba zarar vermeden eleğin hızlı ve etikin temizliğinin sağlaması amacıyla direk solvent olarak eleğe dökülerek ya da bir bez parçası yardımıyla kullanılır.
KALIP AÇICI SE-9903 Baskı kalıplarında, emülsiyon artıklarının temizlenmesi için temizleme solventidir. Kalıbın tekrar kullanımı için emülsiyon sökme işlemi sonrasında kalıpta bir önceki baskı işinden kalan ve yapılan yeni kalıbın bozulmasına sebep olan emülsiyon kalıntılarının silinmesi için kullanılır.
GÖLGE SİLİCİ SE-9904 Kalıptaki mürekkep kalıntılarının temizlenmesi için temizleme solventidir. Baskı sırasında yada sonrasında kalıpta kalan, baskı gölgesi olarak adlandırılan ve tıkanmalara sebep olan mürekkep kalıntılarının silinmesi için kullanılır.Kalıpta gölge oluşması elek temizliğini doğru tinerle veya gerekli şekilde yapılmamış olmasından ya da kalıbın emülsiyonu ile kullanılan mürekkebin uyumsuz olmasından kaynaklanmaktadır
SELÜLOZİK TİNER FM-9900 Serigrafi baskıda elek temizliği ve diğer temizlik işlemleri için kullanılması önerilir. Selülozik tinerler serigrafi mürekkepleri ile karıştırılmaması gereken yapıda tinerlerdir.
TİNERLER
Fiziksel Özellikler
Solvent Bazlı
MX SERİ SE SERİ SF SERİ FM SERİ
MX-7925 MX-7935 MX-7945 MX-7955 SE-9925 SE-9935 SE-9945 SE-9955 SE-9903 SE-9904 SF-9900 FM-9900
Hızlandırıcı Normal Yavaşlatıcı pistole Hızlandırıcı Normal Yavaşlatıcı pistole Kalıp Açıcı Gölge Silici Tiner Selülozik Tiner
Yoğunluk( g/ml, 20°C) 0,874 0,913 0,954 0,856 0,875 0,901 0,954 0,850 0,946 0,838 0,926 0,875
Kaynama Aralığı (°C) 114-176 162-232 168-232 118-142 162-176 162-232 228-232 118-142 153-156 56-156 168 – 255 155 – 181
Alevlenme Noktası (°C) >30,5 >49 >62 >23 49 >49 105 >23 43 <3 > 59 38
Fiziksel Hali Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Açık sarı sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Renksiz sıvı Sarı renkli sıvı Renksiz sıvı
Koku Karakteristik
Uygulama Özellikleri
Su ile Karışabilirlik Karışmaz Karışmaz Karışır Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışmaz Karışamaz
TİNERLER
Fiziksel Özellikler
Su Bazlı
SS SERİ
 SS-9925 SS-9945
Hızlandırıcı Yavaşlatıcı
Yoğunluk( g/ml, 20°C) 0,785 0,954
Kaynama Aralığı (°C) 22 – 83 228 – 232
Alevlenme Noktası (°C) 12 105
Fiziksel Hali Renksiz sıvı Renksiz sıvı
Koku Karakteristik Karakteristik
Uygulama Özellikleri
Su ile Karışabilirlik Karışır Karışır
SERİGRAF YARDIMCI MADDELERİ
Solvent Bazlı   UV Su Bazlı
MX SERİ SE SERİ SF SERİ US SERİ SS SERİ
KÖPÜK KIRICI MX-7901 SE-9901 SF-9902 Köpük kırıcı, yüzey düzeltici katkı maddesidir. Mürekkepte köpürme, yüzey düzgünlüğünün kaybolmasına sebep olur. Bu nedenle zaman zaman baskıda açılmalara sebep olur. Bunu önlemek için yüzeyin temizliğine dikkat edilmesi gerekir. Herşeye rağmen yüzey düzgünlüğü sağlanamıyorsa az miktarda (max %1) köpük kırıcı mürekkebe harici ilave edilir ve karıştırılarak yüzey düzgünülüğü sağlanır.
ÜST VERNİK MX-7444 SE-1406 US-1900 Baskılı yüzeye koruyucu özellik vermek, sürtünme ve çizilme direnci sağlamak amacıyla kullanılan çok parlak üst verniklerdir. Mat vernik uygulanması için uygun yapıdaki matlaştırıcı pastalar kullanılabilir.
TRANSPARAN MX-7440 SE-1400 SE-0440 SF-0400 US-2440 SS-1440 Mürekkebin yapısı ile uyumlu, baskının özelliğine göre renk şiddetini düşürmek için kullanılan mat ve parlak özelliklerde verniklerdir.
MAT TRANSPARAN MX-8440 SE-3440 SF-0402
MATLAŞTIRICI PASTA MX-8000 SE-3000 SF-0425 Mat görünüşlü baskı istendiği durumlarda, mürekkebe matlık derecesine göre belirlenen oranda karıştırılarak kullanılır. Mürekkebin yapısı ile uyumlu olduğu için kolayca karışabilme özelliğindedir.
BASKI ALTI TUTTURUCU SE-9902 Koronası yetersiz olan veya hiç korona işleminden geçmemiş olan Polipropilen yüzeylere yapılacak olan baskılarda baskıya tutuculuk (adezyon) özelliği sağlamak için kullanılan baskı yardımcı malzemesidir. Ayrıca alevleme yapılamayacak kadar ince baskı malzemlerinde de kullanılabilir.Uygulaması; baskı yapılacak olan tozsuz, kuru ve yağsız yüzeye bir bez veya pamuk ile sürülerek uygulanır. Kuruduktan sonra hemen baskı yapılabilir. Etkinliği 1-2 gün süreyle devam eder.